padorumas


padorumas
padorùmas sm. (2) K, padõrumas (1); H, B, Rpadorus 1: Apdare visados padorumą saugojo S.Dauk. Rods, kad būrs čestavots jau proto viso netenka, štai tuojaus jau ir padorùmo viso netenka K.Donel. Juokuoti, bet padorumą neparžengti S.Dauk. Norim jūsų padorùmo JV528. Anos vyras tik buvo padõrumuo (dėl akių), o ana pati su kavalieriu buvo susiplakusi Plng. A jau nė biškį padorumo ir neturi, ka tokius niekus tauški?! Vvr. Su padõrumu, be krūšos eikiat aplink Šts. Nė padõrumo nepadoru taip ilgai melstis Šts. Nė padorùmo nepadoru KlvrŽ. Idant netartų, jog tiektai del didžio padõrumo ... pasakė DP450.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • padorumas — padorùmas dkt. Padorùmo nòrmos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • dernybė — sf. (1) Š dernumas, tinkamumas; gerumas, mandagumas, padorumas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gražumas — gražùmas sm. (2), grãžumas (1) 1. → gražus 1: Gražumas mergelės nematytas, neregėtas! P.Cvir. Gražùmas – didžiausias mergaitės turtas Ėr. Ta duktė buvo saulės gražumo Km. Žmonėms Juras rodė, kad pačios gražumas jam ne galvoj P.Cvir. Priviliojo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padora — sf. dorovė, padorumas: Negalima užtylėti, jog ... nukentėjo labai ... padora A1884,179 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padorybė — sf. (1) I žr. padorumas: Visuos darbuos padorybė, visoj žemėj laimė A.Baran. Padorybė yra vaisiumi dūšios doros ir didžios A.Baran …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagirtinumas — sm. L113 padorumas. girtinumas; pagirtinumas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažymys — pažymỹs sm. (3b) K, pãžymis (1) K, pažymìs, iẽs (3b) Pgg; CII41 1. MŽ, N skiriamasis bruožas, požymis: Kožnas daiktas išpažįstamas iš savo pažymių̃ KI36. Barzda yra vyriškumo pažymys rš. Antriniai lyties pažymiai E. Padorumas yra gero… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • piktnaudžiauti — piktnaudžiauti, iauja, iãvo intr. FT naudotis kuo piktam, neleistinai naudotis teisėmis, einamomis pareigomis: Piktnaudžiauti kieno pasitikėjimu DŽ. Piktnaudžiauti turima valdžia DŽ. Piktnaudžiauti kitų žmonių gerumu NdŽ. Padorumas reikalauja… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priderystė — priderỹstė sf. (2) 1. SD286, Tat priedermė, pareiga: Turi priderystę liudyt ant žemės tu mano dievystę V.Kudir. Vaikų auklėjimas yra švenčiausia ir niekam neatiduodama gimdytojų priderystė Blv. 2. SD308 padorumas: Berniukai ir mergaitės šokdami… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žmonysta — žmonystà sf. (2) DŽ, NdŽ, Tv, Lnkv 1. svečiavimasis, viešėjimas: Del žmonystos pyragą iškepiau ir gėriau drauge J. Į žmonystą susiejo susiedai ir ten vaišino kits kitą J. Viešės ir žmonysta buvo visu didžiausiai užlaikomys pas lietuvius ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language